داستان کوتاه

دختر گلم داری روز به روز بزرگتر و خانوم تر می شی . روزی چندین  با دستای کوچولوت صورتمو نگه می داری جلوی صورتت - توی چشمام زل میزنی و می گی خیلی دوست دارم .

 منم خیلی دوستت دارم دختر قشنگم - امیدوارم این دوستی ما تا بزرگ شدنت همینطور  ادامه پیدا کنه و رابطه مون بیشتر از مادر و دختری رابطه ی دو تادوست باشه کوچولوی قشنگم .

/ 0 نظر / 34 بازدید