چو شوده؟!

پریسانی این روزا یه چیز تازه یاد گرفتی .وقتی منو ناراحت می کنی و میبینی که چهره ام ناراحته میای جلو با دستای کوچولوی قشنگت صورتمو میگیری می گی :

- مامان ! چو شوده؟! ( چی شده)

اونقدر بامزه اینو میگی که خندم میگیره و نمیتونم قیافه ناراحتمو حفظ کنم. قربون زبون  برم گل مامان.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید