دعای مادر برای دخترکم

دختر مهربونم : دعا می کنم زیر این سقف بلند روی دامان زمین ، هر کجا خسته شدی ، یا که پر غصه شدی ، دستی از غیب به دادت برسد  و چه زیباست که آن دست ، 

دست  خدا باشد.

 

 عزیزکم دست خدا همیشه به همراهت .

/ 0 نظر / 25 بازدید