بازگشت مجدد

بعد از چندین ماه تاخیر بازم با دختر گلم برگشتم . حالا دیگه پریسانم حرف میزنه( سخنرانی می کنه) البته به زبان خاص خودش. به زودی عکسشو می ذارم

/ 0 نظر / 21 بازدید