درد و دل مادرانه

دختر گلم سلام . میدونی وقتی خدا داشت بدرقه ات می کرد تا به این دنیا بیای بهت چی گفت ؟ 

گفت : پریسان خانوم  جایی که می ری مردمانی داره که می شکنندت .نکنه غصه بخوری  من همه جا باهاتم . توی کوله ات عشق می ذارم که بگذری  قلب  می ذارم که جا بدی  اشک می ذارم که همراهیت کنه  . 

امیدوارم همیشه ی همیشه  تو زندگی شاد باشی  دختر گلم . دلم می خواد همیشه سایه من و بابا بالای سرت باشه . تمام نگرانیم برای روزیه که نباشیم و تو رو تو این دنیای عجیب و غریب تنها بذاریم. 

هرچند خدا بنده هاشو  دوست داره و خودش مواظبشون هست . تو هم قول بده مواظب خودت باشی.

/ 0 نظر / 23 بازدید