عکس های هانا کوچولوی چند روزه

نیگاش  کن خانوم خانوما چه ژستی هم گرفته!  عمه قربونش برم.

 

 شما فکر نکنین دخمل ما آیایش پایایش کرده ها ! تازه چهار پنج روزه اومده این دنیا ! خودش همینطوری سرخ و سفیده! انانم خسته ست .داره استناهن می کنه

  عمه جون پاشو بیا با پریسان تاب بازی کن دیگه .

/ 0 نظر / 54 بازدید