خوشبخت باش

دخترکم ! 

هرگز به پایان فکر نکن .  اندیشیدن به پایان هر چیز . شیرینی حضورش رو  تلخ می کنه. بذار پایان تو رو غافلگیر کنه . درست مثل آغاز !

عزیزکم ! از لحظه لحظه های زندگیت لذت ببر و شاد باش . من فقط شادی تو رو می خوام.

نمی خوام تو بهترین باشی  فقط می خوام تو خوشحال و خوشبخت باشی.

می خوام یاد بگیری مهربون باشی . نمی خوام خوشنویسی یا چند تا زبون یاد بگیری . می خوام تا وقت داری کودکی کنی. شاد باش و سرزنده. قوی باش حتی اگه ضعیف ترین شاگرد کلاس باشی. فقط از زندگیت لذت ببر.

تو بده بستون درس و امتحان و نمره هر چی تونستی یاد بگیر ولی حواست باشه از دنیای قشنگ خودت چیزی مایه نگذاری .  زرنگترین شاگردان مدرسه خوشبخت ترین آنها نیستند.

عزیزم از کلمه " ترین " پرهیز کن  چرا که خوشبختی جایی هست که خودت رو با کسی مقایسه نکنی . حتی نخواه خوشبخت ترین باشی . از خدا بخواه که خوشبخت باشی و برای خواستت تلاش کن.

مادرت که همیشه آرزوی خوشبختی تو رو داره

/ 0 نظر / 26 بازدید